+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Документи

Учебна 2023 - 2024 година

Тук може да се запознаете с училищните учебни планове за учебната 2023 - 2024 година. За Ваше удобст...

  • Дата: 29 / 09 / 2023
Прочети повече

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на 78. СУ „Христо Смирненски “ за учебната 2022/2023 година

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на 78. СУ „Христо Смирненски “ за учебната 2022/2023 година....

  • Дата: 30 / 01 / 2023
Прочети повече

План-програма за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищата

План-програма за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищата на 78. СУ "Христо Сми...

  • Дата: 28 / 01 / 2023
Прочети повече

Мерки за повишаване качеството на образованието в 78. СУ „Христо Смирненски”

Мерки за повишаване качеството на образованието в 78. СУ „Христо Смирненски”...

  • Дата: 27 / 01 / 2023
Прочети повече

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище в 78. СУ „Христо Смирненски“

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище в 78. СУ „Христо Смирненски“...

  • Дата: 27 / 01 / 2023
Прочети повече

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи в 78. СУ „Христо Смирненски” – гр. Банкя

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици    от уязвими групи в 78. СУ...

  • Дата: 27 / 01 / 2023
Прочети повече

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г.

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г. ...

  • Дата: 26 / 01 / 2023
Прочети повече

План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г.

План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г. ...

  • Дата: 26 / 01 / 2023
Прочети повече