+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Документи

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на 78. СУ „Христо Смирненски “ за учебната 2022/2023 година

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на 78. СУ „Христо Смирненски “ за учебната 2022/2023 година....

 • Дата: 30 / 01 / 2023
Прочети повече

Мерки за повишаване качеството на образованието в 78. СУ „Христо Смирненски”

Мерки за повишаване качеството на образованието в 78. СУ „Христо Смирненски”...

 • Дата: 27 / 01 / 2023
Прочети повече

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище в 78. СУ „Христо Смирненски“

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище в 78. СУ „Христо Смирненски“...

 • Дата: 27 / 01 / 2023
Прочети повече

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи в 78. СУ „Христо Смирненски” – гр. Банкя

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици    от уязвими групи в 78. СУ...

 • Дата: 27 / 01 / 2023
Прочети повече

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г.

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г. ...

 • Дата: 26 / 01 / 2023
Прочети повече

План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г.

План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г. ...

 • Дата: 26 / 01 / 2023
Прочети повече

Правила за работа в ОРЕС за учебната 2022-2023 г.

Правила за работа в ОРЕС за учебната 2022-2023 г....

 • Дата: 26 / 01 / 2023
Прочети повече

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на 78. СУ „Христо Смирненски“ за учебна 2022/2023 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  на 78. СУ „Христо Смирненски“ за  учебна 2022/2023 година....

 • Дата: 26 / 01 / 2023
Прочети повече

СТРАТЕГИЯ за развитие на 78.СУ "Христо Смирненски" - град Банкя за периода 2020 - 2024

СТРАТЕГИЯ за развитие на 78.СУ "Христо Смирненски" - град Банкя за периода 2020 - 2024...

 • Дата: 25 / 01 / 2023
Прочети повече

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност в 78.СУ "Христо Смирненски" - град Банкя за учебната 2022 - 2024 година

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност в 78.СУ "Христо Смирненски" - град Банкя за учебната 2022 - 2024...

 • Дата: 25 / 01 / 2023
Прочети повече

План за сигурност при противодействие на тероризма.

План за сигурност при противодействие на тероризма....

 • Дата: 28 / 11 / 2022
Прочети повече