+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Извънкласни дейности, провеждани в 78.СУ „Христо Смирненски“ за учебната 2022/2023 година