+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Иновативно училище

От учебната 2017/2018г. 78. СУ „Христо Смирненски“ има статут на иновативно училище. Тук ще публикуваме всякаква информация, имаща отношение към дейността на нашето училище по тази инициатива, както и за предстоящи събития, свързани с нея.

Ние сме камбаните

Ние сме камбаните

  В образователната екскурзия до монумент "Камбаните" на 19.04.2019 година се удивихме на симфонията...

 • Дата: 22 / 04 / 2019
Прочети повече
Олимпиади и олимпийци

Олимпиади и олимпийци

За учениците от 2.Г клас - иновативна паралелка участието в олимпиади е въпрос на чест. Често повече...

 • Дата: 22 / 04 / 2019
Прочети повече
Учене на английски език чрез метода TPR

Учене на английски език чрез метода TPR

Иновативната паралелка на 78. СУ „Христо Смирненски“ се чувства в свои води с игровия метод TPR  и г...

 • Дата: 25 / 03 / 2019
Прочети повече

Прилагане на иновативни методи при самоподготовка в начален етап

Цветелина Начева е от младите преподаватели, които смело прилагат саундпейнтинг в самоподготовката в...

 • Дата: 28 / 11 / 2018
Прочети повече
 Съвременни образователни технологии в обученито по английски език във 2. Г клас

Съвременни образователни технологии в обученито по английски език във 2. Г клас

Учениците от 2. Г клас ентусиазирано включиха метода саундпейнтинг и в обучението си по английски ез...

 • Дата: 22 / 11 / 2018
Прочети повече
 Първа ноемврийска саундпейнтинг седмица

Първа ноемврийска саундпейнтинг седмица

Часът по саундпейнтинг през първата седмица на м.ноември беше посветен на  саундпейнтинг упражнения ...

 • Дата: 13 / 11 / 2018
Прочети повече
Саундпейнтинг- модерна педагогическа стратегия 23.10.2018 г.

Саундпейнтинг- модерна педагогическа стратегия 23.10.2018 г.

https://web.facebook.com/Let-us-play-lively-study-digitally-78-Hristo-Smirnenski-School-Bankya-19320...

 • Дата: 29 / 10 / 2018
Прочети повече
Иновативна паралелка и

Иновативна паралелка и "Еразъм +"

Иновативна паралелка и "Еразъм +" Часът на класа във 2.Г клас - иновативната паралелка на 78. СУ "Хр...

 • Дата: 08 / 10 / 2018
Прочети повече
След целогодищната, системна практика на Отворени врати в иновативната паралелка на 78. СУ

След целогодищната, системна практика на Отворени врати в иновативната паралелка на 78. СУ

След целогодищната, системна практика на Отворени врати в иновативната паралелка на 78. СУ, родители...

 • Дата: 04 / 05 / 2018
Прочети повече
Саундпейнтинг защита

Саундпейнтинг защита

На 24 април 1. Г - иновативна паралелка имаше възможност да представи и защити резултатите от своя...

 • Дата: 25 / 04 / 2018
Прочети повече
Отворени врати Саундпейнтинг оркестър, 1.Г клас

Отворени врати Саундпейнтинг оркестър, 1.Г клас

В късния следобед Саундпейнтинг оркестъра на 1.Г - иновативна паралелка отново отвори врати за родит...

 • Дата: 20 / 04 / 2018
Прочети повече
Отворени врати в Иновативната паралелка, м. април 2018 г.

Отворени врати в Иновативната паралелка, м. април 2018 г.

Месец април е особено интензивен за иновативната паралелка на 78.СУ "Христо Смирненски". Всеки четвъ...

 • Дата: 18 / 04 / 2018
Прочети повече