+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Учениците от VII клас получиха своите свидетелства за завършено средно образование