+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (икт) в системата на предучилищното и училищното образование"

В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ (НП ИКТ) са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, както и устойчиво развитие на опорната образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо разширение и поетапно обхващане на всяка образователна институция.

Срок на програмата: 31.12.2020 г.

Общ бюджет - 12 000 000 лв.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти за ползването им.