+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

„Слушай Банкя!“ – проект на Столична община – район Банкя в партньорство със 78. СУ “Христо Смирненски”

  „Слушай Банкя!“ – проект на Столична община – район Банкя в партньорство със  78. СУ “Христо Смирненски”

Основните елементи, по които Проектът се изгражда, са четири тематични работилници по интереси, които включват документален “вербатим” театър, аудиомонтаж, превод на английски език и видеомонтаж заедно със субтитриране, аудиоприложение, разработено в youtube, генериране на отделните видеа с QR кодове, изработване на туристическа карта с интегриране на QR.

По повод Международния ден на младежта заключителното събитие ще се проведе на 12.08.2021 г., в парк “Ротонда” – гр. Банкя.

Със своето реализиране Проектът цели да създаде достъпност  до аудиоприложение за всеки, който ползва смартфон и интернет, младите хора да развият своите дигитални компетенции, да се усвоят умения за работа в екип и поемане на отговорност, свободното време да бъде организирано в дейности, полезни за цялото общество .

Проектът “Слушай Банкя!” по Програма „София – град на младите и активните“ е съвместим с темата „Организиране на емблематични за град София младежки събития и форуми“, подпрограма „Моят град – територия на младежки инициативи“.

Проектът е в съответствие с Националната стратегия за младежта (2010 – 2020), Националната програма за младежта (2016 – 2020), Стратегията за младите хора на СО (2017 – 2027), Стратегията за предучилищното и училищно образование (2016 – 2023), Стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците (2020 – 2027), Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите и Стратегията на Европейския съюз за младежта (2019 – 2027).

Окуражавани от кмета на града Рангел Марков, заместник-кмета д-р Александра Александрова и г-н Пламен Симеонов, учениците от 78. СУ “Христо Смирненски” с удоволствие и ентусиазъм се включват в Проекта.