+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Седмично разписание

Седмично разписание на часовете на класовете за ІI срок на учебната 2022/2023 година

Натиснете върху съответния клас, за да свалите седмичното разписание в PDF формат.

  • Класове