+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Седмично разписание

Седмично разписание на часовете на класовете за ІI срок на учебната 2023/2024 година

Натиснете върху съответния клас, за да свалите седмичното разписание в WORD формат.

  • Класове